El Consell d’Eivissa implantarà clàusules socials i ambientals en la seua política de contractació

26/1/17 - Publicado por Administrador


El Consell d’Eivissa implantarà clàusules socials i ambientals en la seua política de contractació

El Consell d’Eivissa serà la primera institució pública de l’Estat que aplicarà en els seus criteris de contractació pública clàusules socials i mediambientals. Així, els criteris de caràcter social i ambiental seran d’inclusió obligatòria en tots els procediments de contractació, amb l’excepció dels contractes menors.

Amb aquesta mesura, entre d’altres objectius, es pretén impulsar la contractació de les persones amb discapacitat per part de les empreses que optin als contractes públics d’aquesta institució.

Per saber més:

CAIB

Consell d’Eivissa

Diario de Ibiza

Diario de Ibiza

Periódico de Ibiza