El t+D és una inversió que cada vegada més empreses eivissenques estan realitzant actualment. Es tracta de donar l'oportunitat a treballadors qualificats amb discapacitat perquè puguin demostrar la seva capacitat laboral i que les empreses puguin aconseguir nombrosos beneficis socials, personals i econòmics. Perquè això sigui possible el Consell Insular d'Eivissa disposa de serveis de formació i inserció laboral, així tant les empreses com les persones amb discapacitat poden complir amb els seus objectius.

Algunes dades...
 • Sabies que només el 38 % de les persones amb discapacitat estan reconegudes com a actives laboralment?
 • Sabies que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones amb malaltia mental són els grups més perjudicats a l'hora de trobar un treball? Solament un 15% de les persones que integren aquests col·lectius treballen.Quins són els beneficis d'invertir en t+D?

Per a les empreses:
 • Informació sobre importants bonificacions i subvencions a la contractació.
 • L'oportunitat d'incorporar a la seva plantilla un treballador qualificat i entrenat.
 • Anàlisi del lloc de treball i pre-selecció dels trabajadoresmás adequats.
 • Presència d'un tècnic en el lloc de treball per facilitar l'adaptació del treballador i l'aprenentatge de les funcions a realitzar, si és necessari.
 • Millora de la imatge social en invertir en responsabilitat social corporativa.
Per als usuaris:
 • Recolzament en la incorporació al mercat laboral, rebent formació, suport i seguiment en el seu accés i manteniment del lloc de treball.
 • Millora de la seva independència personal i social.
 • Accés a tallers pre-laborals encaminats cap a una millora de les competències i coneixements del món laboral.
 • Intermediació amb possibles empreses col·laboradores.Com treballem amb els usuaris?

Valoració i diagnòstic laboral
Disseny d'un Pla Individual d'Inserció
Desenvolupament del pla Formació Pràctiques
Inserció, adaptació i seguiment
Valoració i diagnòstic laboral
Inserció, adaptació i seguiment
Disseny d'un Pla Individual d'Inserció
Desenvolupament del pla Formació Pràctiques
Valoració i diagnòstic laboral
Disseny d'un Pla Individual d'Inserció
Desenvolupament del pla Formació Pràctiques
Inserció, adaptació i seguimentCom treballem amb les empreses?

Recepció de l'ofereix
Anàlisi i descripció del lloc de treball (ADP)
Preselecció de candidats
Recolzament a la inserció
Recepció de l'ofereix
Anàlisi i descripció del lloc de treball (ADP)
Preselecció de candidats
Recolzament a la inserció