Relat d'H.R. Experiència d'un treballador amb discapacitat psíquica per esquizofrènia.


H.R té 26 anys i des de fa 3 treballa de manteniment en un hotel. L'empresa ho defineix com un excel·lent treballador i tal és així que segueixen comptant amb ell any rere any. Té esquizofrènia però això no és un impediment perquè pugui treballar i tenir una vida com qualsevol de nosaltres.

Llegir més...


Entrevista a Rosa. Experiència d'una treballadora amb discapacitat física.


Na Rosa acudeix al SAIL-PD per primer cop al desembre de 2011. Té una feina precària a jornada parcial i la seva situació econòmica és prou complicada. S'inicia en aquell moment un procés d'orientació que el podríem qualificar de sociolaboral, ja que va més enllà de la feina.

Llegir més...


Vídeo entrevista a Maribel i el seu entorn laboral. Experiència d'una treballadora amb discapacitat intel·lectual.


Maribel acudeix al SAIL-PD per primera vegada al juny del 2004. Té una discapacitat intel·lectual moderada. S'inicia en aquell moment un procés d'orientació laboral i formatiu. Al 2005 inicia un curs d'auxiliar d'oficina i el mateix any es prepara per realitzar el català nivell A i es treu el títol.

Llegir més...